Tijdelijke huurcontracten

Huurders zijn in Nederland goed beschermt middels de huurderswet. Simpelweg een einde huurdatum opnemen in de huurovereenkomst volstaat niet. De wetgeving zal deze tijdelijkheid verwerpen tenzij wordt voldaan aan een van de volgende uitzonderingen:

Diplomatenclausule 

Deze clausule maakt het mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren. Een verhuurder kan hier gebruik van maken indien hij er na afloop van de verhuurperiode weer zelf in de woning wil gaan wonen.

Het is ook mogelijk om de woning tijdelijk te verhuren aan een andere nieuwe huurder naast uw huidige huurder. Dit is een optie wanneer de huidige huurder bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft.

“Opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder (art. 7:274 lid 2 BW), ‘tussenhuur’ op basis van een zogenaamd ontruimingsbeding of diplomatenclausule.”

Short Stay verhuur

Dergelijke verhuur is van toepassing op korte verhuur van uw vakantiehuis of appartement. Voor deze verhuur geldt echter geen belastingvrijstelling indien het uw eigen woning is. Bij een tweede woning vallen de inkomsten in box 3 (inkomstenbelasting) en is de huur onbelast.

Leegstandswet

Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Deze wetgeving is vooral bedoeld voor woningen die gerenoveerd of gesloopt moeten worden. Echter gaan gemeenten waarin de woningnood hoog is hier meer soepel mee om.

Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.