Regeerakkoord Rutte II; Woningmarkt

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II bevat enkele hervormingen in de woningmarkt en moet een einde maken aan de heersende onzekerheid. De hervormingen volgen op de ingrijpende veranderingen ingezet door minister Donner in 2011, die onder andere gevolgen had op het puntentstelsel. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in het regeerakkoord.

  • Geen energielabel? 10% korting op de huurprijs.

Vanaf januari 2013 kunnen huurders minder huur gaan betalen als de huurwoning geen energielabel heeft. Bij ieder huurcontract afgesloten na 1 januari 2013, moet de verhuurder een energielabel aan de huurder overhandigen. De huurder mag tien procent minder huur gaan betalen zolang er geen label is. Het energielabel is onderdeel van het puntenstelsel. Het puntelstelsel stelsel geldt alleen voor niet-geliberaliseerde huurwoningen...lees verder.

  • Puntenstelsel op de schop

In het regeerakkoord van Rutte II zijn veel veranderingen aangekondigd die betrekking hebben op de verhuurmarkt. Voor het vaststellen van de maximale toegestane huurprijs wordt het systeem vereenvoudigd. De berekening hiervan zal voortaan gebaseerd worden op de woz-waarde. Hierdoor zullen meer woningen geliberaliseerd verhuurd mogen worden. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem.

  • Leegstandswet versoepeld

De Leegstandswet regelt onder meer de tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Met een vergunning van de gemeente kunnen eigenaren hun lege woning tijdelijk verhuren, zonder dat zij geconfronteerd worden met de huurbescherming van huurders. Dat biedt mogelijkheden voor huiseigenaren die hun oude koopwoning niet verkocht krijgen en met dubbele lasten zitten. Vanwege de aanhoudende malaise op de woningmarkt zijn er plannen om deze regeling te versoepelen. Naar schatting zullen deze plannen in de eerste helft van 2013 hun beslag krijgen. Belangrijkste aanpassingen zijn; maximale huurprijs komt te vervallen (puntenstelsel) en….Lees verder.