Huurovereenkomst

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.
Wanneer het gaat om een contract voor onbepaalde tijd kan een huurder in principe in de woonruimte blijven wonen totdat hij de woonruimte wenst te verlaten of totdat de verhuurder de overeenkomst rechtsgeldig beëindigt. De opzegtermijn voor de huurder bedraagt minimaal 1 en maximaal 3 maanden.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, ofwel met een einddatum, kan niet tussentijds worden opgezegd. Dit kan alleen wanneer de mogelijkheid daartoe is opgenomen in de overeenkomst door middel van bijvoorbeeld een diplomatenclausule. De huurovereenkomst eindigt echter niet automatisch na de overeengekomen periode, maar dient te worden opgezegd. Indien niet wordt opgezegd, loopt de overeenkomst in principe door voor onbepaalde tijd.

Let op, vanwege de krachtige huurdersbescherming is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd slechts in enkele situaties rechtsgeldig. Hier is meer te lezen over de verschillende vormen van tijdelijke huurovereenkomsten